» home
VII Festiwal Ryby Wędki i Muzyki - Sielawa Blues 2005
  REGULAMIN II MISTRZOSTW POLSKI W CARVINGU  I. Ogólne zasady organizacyjne

  1.1. Organizator zapewnia uczestnikom nocleg oraz upominki.
  1.2. Każdy z uczestników konkursu musi mieć ukończone 18 lat.
  1.3. Każdy z uczestników konkursu musi mieć Obywatelstwo Polskie

  II. Reguły prowadzenia konkursu

  2.1. Konkurs będzie rozgrywany w dwóch konkurencjach. Czas trwania każdej z nich wynosi 2,5 godziny:
  2.2. Konkurencja I: Rzeźbienie w arbuzie i jednym melonie (cantalupa)
  2.3. Konkurencja II: Kompozycja z warzyw i owoców.
  2.4. Przerwa między konkurencjami wynosi 30 minut
  2.5. Kryteria oceny i punktacja:
  2.5.1. Organizacja i czystość stanowiska od 1 do 100 punktów.
  2.5.2. Zróżnicowanie motywów i wzorów od 1 do 100 punktów.
  2.5.3. Pewność i szybkość wykonywania czynności od 1 do 100 punktów.
  2.5.4. Wrażenia artystyczne i pomysłowość 1 do 100 punktów.
  2.6. Uczestnicy mogą zdobyć maksymalnie 400 punktów.
  2.7. Organizator gwarantuje stanowiska pracy przygotowane dla każdej z ekip wyposażone w stolik o wymiarach 75 cm × 75 cm lub o wymiarach podobnych i krzesło.
  2.8. Ekspozycja przygotowana przez uczestników konkursu nie może zawierać żadnych elementów dekoracyjnych. Miski lub inne naczynia, nie wyższe niż 15 cm, wykorzystane do ekspozycji rzeźb muszą być przykryte białym materiałem.
  2.9. Nie zezwala się na stosowanie stelaży, stojaków, pater i tym podobnych przedmiotów podnoszących wystawkę na wysokość wyższą niż 15 cm.
  2.10. Biały materiał, miski lub inne naczynia do wystawki uczestnik organizuje we własnym zakresie.
  2.11. Uczestnicy mogą rozpocząć przygotowanie wystawki oraz stanowisk do rzeźbienia na 1 godzinę przed rozpoczęciem mistrzostw.
  2.12. Jakiekolwiek przygotowanie warzyw lub owoców przed rozpoczęciem konkursu jest niedopuszczalne.
  2.13. Nie zezwala się na dekorowanie rzeźb i ekspozycji detalami takimi jak: liście, gałęzie, kwiaty itp. ani barwienie.
  2.13. Nie dopuszcza się żadnych szablonów i wzorników pomagających w tworzeniu rysunku lub szkicu na owocach i warzywach. Dozwolone jest jedynie nanoszenie odręcznych szkiców lub rysunków przy pomocy ołówka, rylca, wykałaczki itp.
  2.14. Dozwolone jest wykorzystanie materiały tj. wykałaczki, patyki do szaszłyków, kleje i druty do mocowania elementów .
  2.15. Każdy uczestnik rzeźbi własnymi narzędziami oraz wykorzystuje własne naczynia i przybory tj. noże, dłuta, spryskiwacz, miska z wodą, kosz lub miska na odpadki, deska.
  2.16. Organizator dostarczy uczestnikom konkursu warzywa i owoce. Warzywa i owoce dostarczone przez sponsorów będą, w miarę możliwości, zbliżonej wagi, wielkości, kształtu i koloru.
  2.17. Na godzinę przed konkursem odbędzie się losowanie kompletów warzyw.
  2.18. Podczas tworzenia rzeźby w arbuzie i jednym melonie cantalupa owocami obowiązkowymi są: arbuzy – 1 szt. dla uczestnika plus możliwość wymiany po stwierdzeniu ewidentnej wady. melon – 1 szt. dla uczestnika oraz możliwość wymiany po stwierdzeniu ewidentnej wady.
  2.19 Podczas tworzenia kompozycji z warzyw i owoców uczestnicy konkursu mogą wykorzystywać wszystkie warzywa i owoce lub tylko kilka pozycji spośród proponowanego asortymentu:
  papaja – 1 duże sztuka
  ananas – 1duży
  marchew – 2 duże sztuki
  biała rzodkiew – 2 sztuki
  cukinia – 1 duże sztuki
  seler bulwa z liśćmi – 1 duże sztuki
  burak czerwony – 2 duże sztuki
  por – 1 sztuka
  kalarepa – 2 duże sztuki
  szczypiorek paluch – 1 pęczek

  III. Nagrody regulaminowe

  3.1. Medale: złoty, srebrny oraz brązowy w każdej z dwóch kategorii – 5 osobowe jury
  3.2. Puchary w klasyfikacji ogólnej za I, II i III miejsce– 5 osobowe jury

  IV. Nagrody dodatkowe

  4.1. Nagrody ufundowane przez sponsorów
  4.2. Puchar - nagroda publiczności – ocenia i głosuje publiczność

  V. Sponsor Główny konkursu

  5.1.,,GRONEX” Adam Trzewik

  VI. Partner merytoryczny konkursu

  6.1. Polska Grupa Carvingowa – Carving Team Poland

  Kontakt i zgłoszenia:
  Dariusz Struciński, Szef Kuchni Hotelu Anders
  Tel. 600 065 277;d.strucinski@hotelanders.pl
  VIII Ogólnopolskie zawody spinningowe  Regulamin zawodów

  1. W zawodach mogą startować wszystkie osoby, które ukończyły 16 lat i zostały zakwalifikowane przez organizatora - redakcję miesięcznika „Wędkarski Świat”, oraz Hotel Anders. Osobą odpowiedzialną z ramienia Hotelu Anders za przyjmowanie zgłoszeń do konkursu jest Tomasz Statucki t.statucki@hotelanders.pl, 089-642-70-34, 515-062-731.

  2. Terenem zawodów jest jezioro Szeląg Mały.

  3. Dozwolone jest wędkowanie na spinning z łodzi zakotwiczonej lub naturalnie dryfującej, wyłącznie na sztuczne przynęty. Sztuczna przynęta może być uzbrojona w nie więcej niż dwie trójramienne kotwice, z grotami (ostrzami) wyłącznie bezzadziorowymi lub pozbawionymi zadziora przez jego przygięcie lub odłamanie.

  4. Zakazane jest wędkowanie innymi metodami (także na trolling), łowienie z brzegu lub z pomostów i kładek, nęcenie, podbieranie ryb hakiem holowniczym lub innymi kaleczącymi przyrządami oraz używanie silników spalinowych.

  5. Wolno używać echosondy, silnika elektrycznego i GPS.

  6. Każdy zawodnik zobowiązany jest mieć na łodzi kamizelkę ratunkową, którą załatwia we własnym zakresie.

  7. Odległość między łodziami podczas wędkowania nie może być mniejsza niż 50 metrów.

  8. Załogę łodzi stanowi dwóch zawodników dobieranych w trybie losowania podczas odprawy przed zawodami o godz. 7.00 w dniu 6.09.2008. W wypadku nieobecności wylosowanego zawodnika na starcie, o obsadzie łodzi decyduje organizator.

  Zawodnicy na łodzi pełnią w stosunku do siebie funkcję sędziego kontrolnego.

  9. Każdy zawodnik musi mieć przy sobie kartę startową, którą otrzymuje od sędziego przed rozpoczęciem zawodów.

  10. Do punktacji zaliczane są wyłącznie żywe ryby:

  • wymiarowe, następujących gatunków, to znaczy:
  • szczupaki od 45 cm,
  • sandacze od 45 cm,
  • okonie od 20 cm,
  • wzdręgi od 20 cm;
  • złowione w czasie i na terenie zawodów;
  • dostarczone do punktu sędziowskiego w regulaminowym czasie określonym przez Organizatora na odprawie przed zawodami;
  • w dobrej kondycji, to znaczy takie, które po zmierzeniu i wypuszczeniu przez sędziego, samodzielnie odpłynęły w czasie nie dłuższym niż 3 minuty, licząc od momentu delikatnego włożenia ich do wody;

  Każdy zawodnik może zgłosić do wyznaczonych punktów sędziowskich dowolną liczbę wymienionych ryb. Otrzymuje 2 punkty za każdy centymetr długości zaliczonego przez sędziego szczupaka lub sandacza oraz 1 punkt za każdy centymetr okonia lub wzdręgi. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który zdobędzie najwięcej punktów.

  11. Procedura zgłaszania złowionych ryb

  • Złowioną rybę zawodnik delikatnie odhacza, posługując się rozwieraczem i odpowiednimi szczypcami. Rybę niewymiarową natychmiast wypuszcza z powrotem do wody. Rybę wymiarową, która może być zaliczona do punktacji, ostrożnie wkłada do otrzymanego od organizatora pojemnika wypełnionego wodą i jak najszybciej dostarcza do najbliższego punktu sędziowskiego.
  • Zawodnik przekazuje rybę sędziemu, który jest po tym przekazaniu jedyną osobą upoważnioną do dotykania ryby.
  • Sędzia mierzy rybę, po czym bezzwłocznie wypuszcza ją z powrotem do łowiska, delikatnie wkładając do wody.
  • Jeśli ryba samodzielnie odpłynie w czasie nie dłuższym niż 3 minuty od momentu włożenia do wody, sędzia odnotowuje w karcie startowej zawodnika gatunek, długość i czas zgłoszenia ryby, numer punktu sędziowskiego oraz potwierdza zgłoszenie swoim podpisem.
  • Jeżeli sędzia uzna, że ryba samodzielnie nie odpłynęła w wyznaczonym czasie, wyjmuje ją z łowiska i nie zalicza ryby w trybie decyzji ostatecznej.
  • Po zakończeniu zawodów zawodnik dostarcza swoją kartę startową do wyznaczonego punktu sędziowskiego w czasie określonym przez organizatora.


  12. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany za:

  • wędkowanie poza czasem lub terenem zawodów;
  • łowienie metodami innymi niż spinning;
  • łowienie przynętą inną niż przynęta sztuczna ze wszystkimi ostrzami bez zadziora;
  • podpływanie do łodzi innych zawodników bliżej niż 50 metrów;
  • (dyskwalifikacja może objąć wtedy całą załogę łodzi);
  • opuszczenie bez zgody sędziego terenu zawodów podczas ich trwania;
  • nieposiadanie przy sobie karty startowej podczas trwania zawodów;
  • niedostarczenie do punktu sędziowskiego karty startowej w czasie określonym przez organizatora na odprawie przed zawodami;
  • przedstawienie do wagi:
  • ryby niewymiarowej,
  • ryby martwej;
  • dotykanie ryby ręką lub innymi przedmiotami po przekazaniu jej sędziemu;
  • niesportowe zachowanie w czasie trwania zawodów, w tym za niedyspozycję psychofizyczną.


  13. Zawodnik ma prawo złożyć protest do Sędziego Głównego, wyłącznie na piśmie, po wpłaceniu do kasy organizatora kaucji w wysokości 300 zł, nie później jednak niż 30 min. po oficjalnym, pisemnym ogłoszeniu wyników zawodów. Kaucja zostaje zawodnikowi zwrócona wyłącznie w wypadku uwzględnienia protestu.

  14. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga w trybie decyzji ostatecznej Sędzia Główny.

  15. Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w Regulaminie najpóźniej dnia 5 września 2008 r. na odprawie przed zawodami.


REGULAMIN X MISTRZOSTW POLSKI W POTRAWACH Z RYB
Hotel „Anders”
Stare Jabłonki 2008  1. Ogólne sprawy organizacyjne

  1.1 Organizatorem konkursu jest hotel „Anders” w Starych Jabłonkach przy współpracy z Fundacją Klubu Szefów Kuchni.
  1.2 Konkurs odbędzie się w Starych Jabłonkach k/Ostródy w dniach 5 – 7 września 2008 roku.
  1.3 Organizator zapewnia dla wszystkich uczestników konkursu bezpłatne zakwaterowanie oraz wyżywienie.
  1.4 Zakład pracy delegujący uczestników do konkursu pokrywa koszty dojazdu wraz z kosztami pozostałych produktów potrzebnych do wykonania dań konkursowych i koszty wystroju swojego stanowiska.
  1.5 Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności grillowania na poziomie zawodowym oraz promowanie zdrowego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu w warunkach plenerowych


  2. Warunki uczestnictwa

  2.1W konkursie mogą brać udział kucharze zatrudnieni w Polsce i za granicą w dowolnych zakładach gastronomicznych.
  2.2 Uczestnicy konkursu muszą być zatrudnieni, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, w zakładach gastronomicznych, które dokonały zgłoszenia, aż do momentu rozstrzygnięcia konkursu.
  2.3 W konkursie nie obowiązuje jakiekolwiek ograniczenie wiekowe. Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie mogą posiadać dowolny stopień w hierarchii zawodowej.
  2.4 W konkursie biorą udział ekipy dwuosobowe.
  2.5 Dopuszcza się, aby jeden z uczestników drużyny nie był zawodowym kucharzem, jednak musi pracować w zakładzie, który zgłasza swoją ekipę do konkursu.
  2.6 Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia na formularzu z dokładną nazwą potraw wykonywanych podczas konkursu do dnia 10 sierpnia 2008 roku na numer faksu: (089)-642-70-13, lub email dariusz.strucinski@hotelanders.com.pl
  2.7 Formularz  zgłoszeniowy należy wypełnić drukowanymi literami, tak, aby zawierał czytelne imiona i nazwiska uczestników każdej ekipy wraz z kontaktowymi numerami telefonów i faksów oraz pełną nazwą zakładu delegującego na konkurs.
  2.8 Lista drużyn zakwalifikowanych do konkursu ukaże się 20 sierpnia na stronie www.sielawablues.pl na podstronie „uczestnicy”, oraz na stronie www.papaja.pl


  3. Zasady organizacyjne

  3.1 W trakcie konkursu Organizator dostarczy dla każdej z drużyn biorących udział w konkursie podstawowe produkty: 3 kg filetów z sandacza i 10 kg filetów z Karmazyna – firmy „Delfin”
  3.2 Każde stanowisko Organizator wyposaży w grill gazowy firmy Broil King – Agrimpex posiadający dodatkowo jednopalnikową kuchenkę.
  3.3 Każda z drużyn biorących udział w konkursie we własnym zakresie dostarczy niezbędny sprzęt i zastawę potrzebne do wykonania oraz zaprezentowania i podania dań konkursowych.
  3.4 W przypadku zgłoszenia udziału więcej niż 20 ekip organizator zastrzega sobie prawo powołania jury selekcyjnego, które na podstawie krótkich opisów wykonywanych dań zawartych w arkuszu zgłoszeniowym  zadecyduje o dopuszczeniu ekipy do udziału w konkursie.
  3.5 Czas sporządzania dań konkursowych od momentu wejścia na stanowisko do momentu zakończenia pracy nie może przekroczyć 1 godziny. Czas potrzebny na rozpalenie grilla nie jest ujęty w regulaminowym czasie przygotowania potraw.
  3.6 Każda ekipa, która przekroczyła regulaminowy czas przewidziany na konkurencję otrzyma punkty karne w ilości 3 punktów za każdą minutę spóźnienia od każdego z jurorów profesjonalnych.
  UWAGA! – w przypadku przekroczenia regulaminowego czasu ponad 15 minut praca zostanie przez jurorów profesjonalnych przerwana i oceniona do momentu przerwania pracy.
  3.7 Czas na rozłożenie produktów i drobnego sprzętu, dekorację stanowiska i rozpalenie grilli przed rozpoczęciem konkurencji, który nie będzie liczony przez jurorów do przygotowania dań konkursowych, wynosi 1 godzinę.
  3.8 Losowanie kolejności prezentacji poszczególnych ekip odbędzie dzień przed konkursem podczas odprawy uczestników, która odbędzie się o godz. 18.00 w Osadzie Warmińskiej w Guzowym Piecu.
  3.9 Na stanowiska pracy wchodzi jednocześnie 5 ekip według wylosowanej kolejności, co 15 minut.
  3.10 Dekoracja wylosowanych stanowisk oraz rozłożenie sprzętu i produktów dla pierwszej piątki nastąpi ok. godziny 11:00 i nie może przekroczyć czasu 1 godziny dla wszystkich ekip bez względu na wylosowany czas startu.
  3.11 Planowany czas startu pierwszej piątki nastąpi o godzinie 12:00.
  3.12 Wszystkie stanowiska będą ustawione przed publicznością zaproszoną na konkurs. W tym celu każda z ekip powinna zadbać o estetykę stanowiska, przygotowania potrawy oraz samych uczestników konkursu.
  3.13 UWAGA! Każda z ekip powinna udostępnić, w formie „stendu”, wskazane informacje: imiona i nazwiska członków drużyny, pełną nazwę firmy, którą reprezentują oraz wyszczególnione wszystkie przygotowane przez siebie potrawy konkursowe.   


  4. Reguły przeprowadzenia konkursu

  4.1 Każda z ekip uczestniczących w konkursie będzie miała do przygotowania dwie potrawy konkursowe:
  a) 10 porcji dania głównego z wykorzystaniem 3 kg fileta z sandacza. Ekipa powinna przygotować 2 razy po 5 porcji na dwóch półmiskach dla dwóch oddzielnych ekip jurorskich: jury profesjonalistów złożone z szefów kuchni reprezentujących Klub Szefów Kuchni, oraz ekipy jury gwiazd  złożonej z aktorów i dziennikarzy;
  b) Co najmniej 50 porcji z wykorzystaniem 10 kg fileta z Karmazyna – firmy „Delfin”, które będą rozdawane wśród publiczności w zamian za wejściówkę – tzw.„rybkę”.
  4.2 Za przygotowanie dania głównego z sandacza jury profesjonalne przyzna I, II i III miejsce w konkursie na najlepszą potrawę z sandacza. Jury gwiazd przyzna swoją nagrodę w postaci I miejsca w konkursie na najlepsze danie z sandacza.
  4.3 Wszystkie produkty użyte do przygotowania głównego dania konkursowego z sandacza nie mogą być poddane przed konkursem jakiejkolwiek obróbce technologicznej. Dozwolone jest jedynie przygotowanie do grillowania lub smażenia np.: obrane lub zamarynowane warzywa.
  4.4 Każda ekipa we własnym zakresie gwarantuje dodatki i składniki potrzebne do wykonania potrawy. Na miejscu przeprowadzania konkursu dozwolone jest jedynie marynowanie i smażenie ryby oraz podgrzewanie poszczególnych elementy dania.
  4.5 Potrawa z Karmazyny powinna być przygotowana w jedno-porcjowej, prostej formie wzbudzającej jednocześnie zainteresowanie Gości, którzy będą wymieniać poszczególne porcje na posiadane wejściówki – „rybki”. Suma wejściówek zebranych przez poszczególne drużyny zadecyduje o przyznaniu I, II i III miejsca w konkursie na potrawę z Karmazyna.   
  4.6 Potrawa z ryby powinna być serwowana na jednorazowych talerzach i sztućcach, które zapewnia organizator.
  4.7 Każda ekipa we własnym zakresie gwarantuje dodatki i składniki potrzebne do wykonania potrawy. Na miejscu przeprowadzania konkursu dozwolone jest jedynie marynowanie i smażenie ryby oraz podgrzewać poszczególne elementy dania.
  4.8 Każda ekipa może swoje dania konkursowe dowolnie wzbogacić dodatkami powszechnie używanymi do serwowania dań grillowanych w plenerze.


  5. Postanowienia końcowe

  5.1 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji potraw konkursowych oraz imion i nazwisk uczestników jak również relacji z całego przebiegu konkursu w mediach.
  5.2 Wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego będzie uważane za wyrażenie zgody na treść zawartą w pkt 5.1.
  5.3 Wszystkie prace konkursowe powinny być kreatywne i bogate w formie oraz pomysłowo podane z zachowaniem wszystkich technik kulinarnych.


Projektowanie Stron Internetowych Olsztyn